ബ്രൈറ്റ്വിൻ പാക്കേജിംഗ് മെഷിനറി (ഷാങ്ഹായ്) കമ്പനി, ലിമിറ്റഡ്

ഡബിൾ സൈഡ് ലേബലിംഗ് മെഷീൻ

 • Double Side Labeling Machine

  ഇരട്ട സൈഡ് ലേബലിംഗ് മെഷീൻ

  ഇരട്ട സൈഡ് ലേബലിംഗ് മെഷീന്റെ പ്രത്യേക ഗുണങ്ങൾ:

  കുപ്പികൾ സുസ്ഥിരവും കൂടുതൽ കൃത്യവുമായ ലേബലിംഗ് ചലിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് ഉറപ്പാക്കാൻ മുകളിൽ അമർത്തുന്ന ഉപകരണം ഉപയോഗിച്ച്.

  കുമിളകൾ ഇല്ലാതാക്കാൻ രണ്ടുതവണ ലേബൽ ചെയ്യുന്നു.

  ബോട്ടിൽ സെപ്പറേറ്റർ ഉപയോഗിച്ച്, കുപ്പികൾ ഓരോന്നായി ലേബലിലേക്ക് പോകുന്നു.

  സിൻക്രണസ് ഡയറക്‌ടിംഗ് ചെയിനുകൾ ഉപയോഗിച്ച്, കുപ്പികൾ യാന്ത്രികമായി കേന്ദ്രീകൃതമാണെന്ന് ഉറപ്പാക്കുക.